Problematika romského obyvatelstva v období protektorátu ve výuce prostřednictvím aktivizujících výukových metod, zážitkového učení a exkurzního vyučování

Kód projektu
MUNI/41/108/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Výukový program, aktivizující metody, exkurzní vyučování, zážitkové učení, projektová výuka, holocaust Romů, Didaktika OV, Výchova k občanství, Dějepis, průřezová témata
Spolupracující organizace
Muzeum romské kultury

V rámci projektu bude realizován výukový program zabývající se problematikou holocaustu Romů v Protektorátu Čechy a Morava. Výstupem projektu budou učební materiály zahrnující informace o holocaustu romského obyvatelstva a na ně navazující metodika, které bude možno využít nejen v rámci studijního předmětu Didaktika OV, ale i při realizaci vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve výuce na základní škole. Materiály mohou sloužit jako podklad pro exkurzní vyučování a projektovou výuku průřezových témat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.