Příležitosti pro rozvíjení akademických kompetencí studentů doktorských studijních programů: Celofakultní mezioborová konference studentů DSP, Seminář studentů 1. a 2. ročníku DSP, Cyklus přednášek: Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum

Kód projektu
MUNI/41/062/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
doktorské studium, školitel, student doktorského studia, konzultant, akademické kompetence, přednáška, seminář, publikování, prezentace

Cílem projektu je vytvořit v průběhu jarního a podzimního semestru 2008 sérii příležitostí pro rozvíjení akademických kompetencí (zejm. prezentační, publikační aj.) studentů doktorských studijních programů PdF MU. Projekt spočívá v organizování tří akcí: a) Celofakultní mezioborové konference studentů doktorských studijních programů, b) Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu Pedagogika; c) Cyklu vyžádaných přednášek s názvem Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.