Konference Katedry technické a informační výchovy

Kód projektu
MUNI/41/K 09/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem konference určené všem studentům a pedagogům PdF MU je seznámit je s moderními způsoby tvorby distančních studijních opor. Ukázat moderní IT technologie nasazené ve výuce a použitelné nejen pro oblasti technické či informační výchovy. Ukázat i méně známé metody jako jsou brain storming a myšlenkové mapy a jejich možnosti nasazení ve výuce, jakož i moderní a perspektivní technologie výuky.

Výsledky

Konference s názvem Moderní technologie ve výuce proběhla v listopadu 2007 v učebně katedry technické a informační výchovy nově vybavené PC s interaktivní tabulí za účasti 35 zájemců (12 studentů, 10 učitelů a 13 dalších hostů). Jednalo se nejen o učitele PdF MU, ale i pedagogy z košické a bratislavské univerzity a také o učitele základních a středních škol. Z konference byl vydán sborník (ISBN 978-80-7392-003-6)jako tištěná část anotací příspěvků (27 stran) a CD s plným zněním příspěvků (112 stran); byl pořízen i videozáznam konference - http://www.ped.muni.cz/wtech/index.php?pg=08_konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.