Informace o projektu
Terénní výuka jako silná výuková strategie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-00695S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Terénní výuka je forma, která je už dlouhá léta považována za velmi silnou výukovou strategii při chápání dnešního světa. Terénní výuka, která je pevně zakotvena i v českém vzdělávání, pěstuje u žáků různé druhy dovedností spojené především s praktickými činnostmi v krajině a ve své podstatě se prolíná celým kurikulem základní i střední školy. Nemáme však povědomí o zařazení terénní výuky do školních vzdělávacích programů (ŠVP) a o její skutečné realizaci na základních (a středních) školách. Jen okrajově byl pak zjišťován např. její vliv na pohybovou aktivitu a zdraví životní styl.
Výstupem projektu tedy bude: 1) analýza zakotvení terénní výuky (se zaměřením na vyučovací předmět zeměpis) ve vybraných ŠVP ZV, 2) porovnání přínosů klasické výuky ve třídě a terénní výuky na rozvoj kompetencí k řešení úloh žáků a pohybové aktivity a 3) základě zjištěných poznatků návrh optimálního systému organizace terénní výuky pro všechny ročníky na jednotlivých stupních základního školství. Veškeré zjištěné poznatky a výstupy budou publikovány v českých i zahr. odborných časopisech a monografii.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.