Informace o projektu
Materiály s nanostrukturovaným povrchem pro biomediciální aplikace

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-02702S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Biomateriály při kultivaci buněk a tkáňovém inženýrství plní vůči buňkám roli mezibuněčné hmoty (ECM), která buňkám v tkáni poskytuje jak
oporu, tak i klíčové signály pro růst a diferenciaci. Povrchy biomateriálu proto musí poskytovat analogické ligandy pro vazbu buněčných
receptorů, integrinů, které molekulární strukturou i prostorovým uspořádáním odpovídají strukturám ECM. Cílem projektu je vyvinout
specifické chemické postupy pro modifikaci povrchu materiálů ligandy v nano-doménách, v kterých uspořádání peptidických ligandů umožní
funkční klastrování integrinů. K úpravě povrchu bude využit systém polydopamin-polyethylenoxid, jako protein-repulzivní reaktivní mezivrstva,
a alkyn-azid cykloadiční reakce (CuAAC) pro selektivní vazbu peptidů. Domény budou vytvářeny jak litograficky pomocí fotokatalyzované
CuAAC reakce, tak technikami AFM a nanokontaktní katalýzy. Úspěšnost modifikace bude kvantitativně hodnocena radioizotopově
značenými ligandy a SEM mikroskopií. Na modifikovaných površích bude analyzována adheze, proliferace a diferenciace lidských
embryonálních kmenových buněk.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.