Závislostní chování u znevýhodněných skupin

Kód projektu
MUNI/41/53/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
závislost, drogová závislost, závislostní chování, teoretická východiska, duální diagnóza, znevýhodněné sociální skupiny, zdravotní postižení, sociokulturní znevýhodnění, stáří, post-produktivní věk

Projekt je součástí disertační práce a je zaměřen na vyhledání a analýzu cizojazyčných zdrojů týkajících se problematiky závislostního chování u znevýhodněných skupin v populaci. Oproti běžné populaci není znevýhodněným skupinám v kontextu závislostního chování, jeho teoretického vymezení, možnosti prevence a pedagogické intervence věnována dostatečná pozornost. Výzkum s využitím metod obsahové analýzy cizojazyčné literatury a výsledků zahraničních studií si klade za cíl teoreticky vymezit oblast závislostního chování u znevýhodněných skupin populace (zejména pak u jedinců se zdravotním postižením a jedinců v post-produktivním věku).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.