Komiks v přípravě pedagogů a zprostředkování umění

Kód projektu
MUNI/FR/0068/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt inovuje výuku semináře dějin umění. Rozvíjí kompetence studentů (budoucích pedagogů) zprostředkovat obsah dějin umění cílovým skupinám (žákům). Tato didaktická transformace obsahu je náročná a především při výuce moderního umění se ukazuje nutnost hledat nové, pro pedagogy i žáky adekvátnější metody práce. Projekt usiluje o rozvoj alternativních cest zprostředkování umění využitím aktuálních projektově orientovaných narativních metod (tvorba komiksu) ve spolupráci s odborníky z praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.