Analýza a aplikace plazmatických procesů pro přípravu tenkých vrstev amorfních chalkogenidů

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-05082S
Období řešení
2/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
amorfní chalkogenidy, LDI-TOF-MS, chemie plazmatu
Spolupracující organizace
Univerzita Pardubice

Chalkogenidová skla a tenké vrstvy jsou důležitou skupinou anorganických materiálů, jež jsou vhodná pro optické a optoelektronické aplikace,
např. materiály pro optické a elektrické paměti. V rámci projektu budou studovány plazmatické procesy pro přípravu tenkých vrstev vybraných
perspektivních amorfních chalkogenidů systémů - GeGaS(Se, Te), GeAsSe, GeSbTe, atd. Objemová skla i amorfní tenké vrstvy připravené
pulzní laserovou depozicí budou charakterizovány zejména z pohledu lokální struktury a optických vlastností. Plazma vznikající při interakci
intenzívních laserových pulzů s chalkogenidy bude detailně studována LDI (laser desorption ionization) time-of-flight hmotnostní spektrometrií.
Výsledky chemické diagnostiky plazmatu budou korelovány se strukturou a vlastnostmi výchozích objemových skel i tenkých vrstev. Výsledky
budou dále použity pro předpověď syntéz nových materiálů i pro studium a modelovaní depozičních procesů

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.