Analýza obrácené integrace intaktních žáků mezi žáky s postižením ve Stephen-Hawking-Schule v Neckargemünd v Německu

Kód projektu
MUNI/41/47-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na analýzu obrácené integrace intaktních žáků mezi žáky s postižením, která se uskutečňuje ve Stephen-Hawking-Schule, která je součástí Rehabiličního centra pro děti a mládež s tělesným postižením (Bádensko-Württembersko). Vzhledem k nízkému počtu přihlášených žáků s tělesným postižením na začátku 90. let se vedení školy rozhodlo rozšířit nabídku gymnaziální větve i pro nepostižené žáky. Tento model obrácené integrace byl jedinečným pokusem, který však byl spojen s množstvím rizik. Nejasné např. bylo, zda bude společné vyučování dětí a mládeže s postižením a bez postižení vůbec možné. V r. 2003 pak úspěšně složili maturitní zkoušku první absolventi tohoto způsobu vyučování. Tento integrační koncept se projevil jako smysluplný a úspěšný. V rámci hlubší analýzy tohoto modelu, která je cílem tohoto projektu, je možné úspěšnost a význam obrácené integrace blíže nastínit. Pro dosažení cílů je nutné provést pozorování, dotazníkové šetření, interview. Výsledky projektu budou prezentovány v disertační práci řešitelky, v časopise Speciální pedagogika, ve zprávě pro pracovní skupinu v Německu a lze je využít v rámci přípravy budoucích učitelů a speciálních pedagogů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.