Rozvoj klíčových kompetencí zrakově postižených

Kód projektu
MUNI/41/30-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je vypsán na výzkumnou činnost, která bude součástí disertační práce s názvem Edukace, profesní příprava a rozvoj klíčových kompetencí zrakově postižených. Profesní příprava a rozvoj klíčových kompetencí jsou dnes velmi diskutovaná témata na poli vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Chceme-li usilovat o inkluzi, tedy plné začlenění jedinců s postižením do společnosti, je nutné rozvíjet jejich samostatnost. Zahraniční literatura již léta používá termín rozvoje klíčových kompetencí, které jsou u nás vymezeny Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Otázkou je, do jaké míry jsou rozvíjeny klíčové kompetence žáků ZŠ pro zrakově postižené u nás a co by přispělo k rozvoji samostatnosti zrakově postižených. Rozvoj klíčových kompetencí je stěžejní v období docházky na 2.st.ZŠ. Řešitelka působila jako poradenský pracovník pro volbu povolání na ZŠ pro zrakově postižené v Brně a se zrakově postiženými žáky již léta pracuje. Z praxe je zřejmé, že rozvoj kompetencí je opravdu klíčem k samostatnému životu, schopnosti rozhodování se, řešení konfliktních a náročných životních situací, společenskému a dále také profesnímu uplatnění. Z výzkumného šetření (dotazníky budou rozesílány na SŠ a učiliště pro zrakově postižené v ČR) vyplyne, na jaké klíčové kompetence by se měli zaměřit odborníci pracující se žáky ZŠ pro zrakově postižené, informace tedy budou využitelné v praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.