Informace o projektu
Evaluace kvality výuky fyziky na 2. stupni ZŠ prostřednictvím videostudie

Kód projektu
MUNI/41/19-B-B/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Základní škola Křídlovická

Projekt navazuje na fakultní výzkumný projekt Videostudie CPV: Výzkum realizovaného kurikula ve výuce fyziky na 2. stupni ZŠ, který Centrum pedagogického výzkumu PdF řešilo v r. 2004. V rámci tohoto výzkumu byl standardizovaným postupem pořízen videozáznam 60 vyučovacích hodin Fyziky na 2. st. ZŠ. V novém projektu v r. 2005 by chtěli řešitelé realizovat prohlubující analýzy získaných videozáznamů, které by směřovaly k hodnocení kvality výuky v tomto vyučovacím předmětu. Ukazuje se, že výuka fyziky se potýká s řadou problémů, mezi něž patří např. malá oblíbenost tohoto předmětu mezi žáky. Jak ukazují např. výzkumy TIMSS, ve výuce přírodních věd v ČR převažují rutinní a repetetivní aktivity učitele a žáků, které spíše než k učení s porozuměním vedou pouze k dočasnému pamětnímu zvládnutí příslušného učiva. Teoretický rámec kvality výuky, který bude pro účely analýz vytvořen, umožní posoudit kvalitu výuky fyzika na základě řady parametrů. Snahou řešitelů je i proniknout k obsahové dimenzi výuky, tedy specifikace vybraného učiva a jeho ztvárňování ve výuce fyziky. Na řešení projektu se bude podílet pracovní skupina Videostudie CPV složená z řešitele projektu, doktorandů i dalších studentů magisterského studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.