Zapojení PF do činnosti Evropské agentury pro podporu speciálního vzdělávání

Kód projektu
ROZV/198/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt bude zaměřen na vytvoření systému předávání informací z aktivit EuA a Evropské unie ve vztahu ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytne prostor a podmínky pro předávání informací z našich škol a školského systému do EuA. Vzhledem k posunu školských systémů rozvinutých evropských států k jednokolejnému systému, v němž jsou všechny děti vzdělávány v hlavním proudu vzdělávání, je potřeba rozšířit a zkvalitnit vědomosti odborné pedagogické veřejnosti z praxe škol, které takové vzdělávání realizují.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.