Výzkumné kolokvium: pedagogický komparativní výzkum v Rakousku a České republice

Kód projektu
41p2
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Pädagogische Akademie des Bundes in Wien

Evropa jako "výzkumný prostor" nabízí dosud nedostatečně reflektované výzvy pro komparativní pedagogický výzkum, který by napomáhal řešit problémy oblasti výchovy a vzdělávání napříč jednotlivými zeměmi. Kvalitní odborná příprava budoucích vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti pedagogiky je podmínkou pro to, aby tento výzkum mohl být realizován na odpovídající metodologické úrovni. Stejně tak důležité je zvyšovat metodologickou kompetenci učitelů jako uživatelů výsledků pedagogického výzkumu. Proto jsou cílovou skupinou projektu na české straně studenti doktorského studijního programu Pedagogigka (PdF MU v Brně), na rakouské straně studenti učitelství a studenti programu Master of Education (PA ve Vídni). Projekt navazuje na dosavadní spolupráci předkladatele a jeho partnera v oblasti učitelského vzdělávání a komparativního pedagogického výzkumu. Projekt sleduje tyto cíle: a) zvýšení metodologické kompetence doktorandů a studentů učitelství na PdF MU v Brně a PA ve Vídni; b) diseminace výsledků komparativního pedagogického výzkumu se zvláštním zřetelem na ČR a Rakousko jako sousední země; c) odbourávání předsudků a neopodstatněných obav v obou zemích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.