Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2012)

Kód projektu
MUNI/A/0883/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cíl projektu spočívá v rozpracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické podchycení proměnných vztahujících se k podmínkám, aktérům, kurikulu, procesům a výsledkům školního vzdělávání. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy obecné pedagogiky, primární pedagogiky a oborových didaktik. Vychází se přitom z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU. Řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na probíhající školskou reformu, která vstupuje do fáze, v níž by významnou roli měly sehrávat standardy kvality vzdělávání. Výsledky projektu mohou být potenciálně využitelné pro rozpracování systému monitoringu a evaluace školského systému v České republice. Výzkum je koncipován v návaznosti na projekt MUNI/A/1038/2009: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání – NAME 2010 řešený v roce 2010 a projekt MUNI/A/1020/2010: Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality ve vzdělávání – NAME 2011 řešený v roce 2011.

Publikace

Počet publikací: 50


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.