Tvůrčí dílny v lokalitách azylových zařízení

Prostor vytvořený na základě dohody o spolupráci mezi SUZ MV ČR a PdF MU v Brně. Výborně vybavené výtvarné ateliéry. Tvprčí dílny pro děti žijící v Azylových zařízeních SUZ MV ČR otevřené v rámci spolupráce i pro děti ze ZŠ. Kulturní a volnočasové vyžití dětí a mladistvých, kteří žijí v pobytových střediscích. Propojení života občanů s životem žadatelů o azyl u nás. Nesmírně zajímavá pedagogická praxe pro studenty jednotlivých kateder, která se týká problematiky uprchlictví v ČR. Součást snah Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU v Brně. Výstavy prací dětí z výtvarných ateliérů v lokalitách azylových zařízení a ve velkých městech. Snaha o důslednou prezentaci a medializaci projektu v rámci realizace antixenofobních programů v ČR. Vzdělávací programy pro zaměstnance výtvarných ateliérů a dětských center SUZ MV ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.