Informace o projektu
Typologie budoucích učitelů podle pedagogické interakce

Kód projektu
MUNI/41/22-B-C/2004
Období řešení
5/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je na základě pedagogické interakce vytvořit typologii budoucích učitelů - studentů 3. ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ; navrhnout doporučení pro pedagogickou praxi oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Výsledky budou prezentovány na konferenci Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu, příp. na konferenci ČAPV; postup práce a dílčí výsledky budou prezentovány na seminářích pro doktorandy (pořádá CPV), závěry pak budou prezentovány v disertační práci řešitelky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.