Postgraduální vzdělávání školních metodiků prevence

Kód projektu
D006/04-24
Období řešení
1/2004 - 1/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt řeší postgraduální přípravu školních metodiků prevence v souladu s cíli dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2001-2004. Cílem projektu je navrhnout, připravit a realizovat postgraduální studium pro učitele v pedagogické praxi. Studium bude organizováno jako vícedenní (víkendové) intenzivní soustředění 3x za semestr (září-listopad 2004) a bude určeno učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na práci školního metodika prevence. Studium bude obsahovat teoretické i praktické disciplíny a bude zakončeno tvorbou a obhajobou Minimálních preventivních programů pro konkrétní školu (školské zařízení). Projekt se bude také zabývat tvorbou metodických materiálů a pomůcek pro práci školního metodika prevence. Studium bude určeno přibližně pro 25 osob.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.