Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0177
Období řešení
6/2012 - 5/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Záměrem projektu je inovovat akreditované studijní programy Matematika se zaměřením na vzdělávání a Učitel matematiky pro 2. stupeň ZŠ tvorbou dvojjazyčných studijních textů (česká a anglická verze studijního textu)
s cílem rozšířit a zkvalitnit odborné matematické a jazykové znalosti absolventů. Studenti budou seznámeni s dvojjazyčnými studijními texty na matematických seminářích. Zlepšení jazykových znalostí studentů umožní např.studentům studium na zahraničních partnerskýchinstitucích.
Dalším záměrem projektu je zvýšit úroveň vzdělávání v matematických předmětech přípravou multimediálních opor, které budou dostupné studentům on-line prostřednictvím vhodného systému LMS (Learning management system). Jedná se o flexibilní uživatelsky přívětivý e-learningový systém. Tím se zpřístupní dvojjazyčné studijní materiály všem studentům v ČR, kteří studují obor
matematika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.