Aktuální stav péče o handicapované v Rusku

Kód projektu
MUNI/41/15-A-C/2003
Období řešení
1/2003 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Ke zpracování diplomové práce na téma Aktuální stav péče o handicapované v Rusku uskuteční studentka-spoluřešitelka návštěvu Volgogradské státní univerzity v Rusku. Současně navštíví některé z center pro zdravotně postižené děti a srovná edukaci a rehabilitaci ve vybraném zařízení se situací u nás. Výstupem bude kromě zpracování diplomové práce článek v časopisu Speciální pedagogika a prezentace na studentské konferenci (duben 2004, Brno).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.