Informace o projektu
Austrálie - multimediální učebnice

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
FRVS/1487/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Nezbytnou součástí geografického vzdělávání je znalost regionální geografie. Svět se ovšem čím dál rychleji mění. Na tuto skutečnost by mělo reagovat i současné geografické vzdělávání. Paradoxem tohoto stavu je skutečnost, že v ČR neexistuje aktuální souborné dílo pojednávající o geografii Austrálie, což postrádají studenti středních i vysokých škol. Poslední vysokoškolská učebnice o Austrálii vyšla v ČR v r. 1963 (Brinke 1963).


Cílem projektu je zkvalitnění výuky regionální geografie Austrálie, a to vytvořením multimediální učebnice o tomto kontinentu. Zpracování učebnice reaguje na současný rozvoj IC technologií a využije ve velké míře i osobních zkušeností a vlastních materiálů autorského týmu.
Učebnice se bude jmenovat Geografie Austrálie. Učebnice bude zahrnovat přírodní (fyzickogeografické) charakteristiky, ekonomické, sociální a kulturně-politické charakteristiky Austrálie a jejich vzájemné vztahy. Studentům blízkým způsobem bude zpracován i historický vývoj tohoto regionu a tendence jeho současného a budoucího vývoje. IC technologie umožní vše zpracovat za bohatého doprovodu statického i dynamického obrazového materiálu a grafického zpracování jednotlivých regionů.


Učebnice bude vyvěšena na webových stránkách Masarykovy university (IS MUNI). V základní versi bude přístupná všem zájemcům, v rozšířené versi pouze studentům studujícím regionální geografii Austrálie na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě Masarykovy university (dále MU).


Projekt je komponován jako mezifakultní. Přínosem tedy bude i spolupráce akademických pracovníků a studentů dvou fakult - přírodovědecké a pedagogické. Kromě posílení mezifakultní spolupráce tím bude zajištěna jak odborná úroveň učebnice, tak její kvalitní a progresivní pedagogické zpracování.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.