Nové přístupy ve vysokoškolské lingvodidaktice (didaktická laboratoř učitelů cizích jazyků AJ, NJ, FJ, RJ)

Kód projektu
ROZV/103/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt svým zaměřením směřuje k podpoře formování a rozvíjení odborné a osobnostní připravenosti na proměny české školy příštích let. Vybudování didaktické laboratoře pro výuku didaktických cizích jazyků zahrnuje zejména následující opatření: zajištění a materiální vybavení prostor, zabezpečení zprovoznění a fungování technického vybavení, vytvoření harmonogramu výuky jednotlivých kateder, vytvoření základních studijních materiálů, zabezpečení studijní literatury a názorných učebních materiálů pro cizojazyčnou výuku, jež by sloužila zájemcům z řad pedagogické veřejnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.