Zpracování CD ROM - V centru pozornosti žák s mentálním postižením - srovnání pedagogických přístupů u nás a v Baden-Württemberg

Kód projektu
ROZV/107/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na komparaci edukativních přístupů speciálních pedagogů z Německa a z České republiky k výchově a vzdělání dítěte/žáka/mladistvého s mentálním postižením a s více vadami. Jedná se o pracovní setkání odborných pracovníků z Německa a našich studentů prezenční a kombinované formy studia speciální pedagogiky. Výstupem bude zpracování diskutovaného materiálů v českém a německém jazyce na CD ROM. Takto získaný odborný materiál bude sloužit studentům speciální pedagogiky prezenční i kombinované formy ke studiu problematiky edukace jedinců s mentálním postižením a s více vadami, a to z pohledu dvou států, což umožní komparativní přístup k řešení problému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.