Výcvik sociálních dovedností u studujících speciální pedagogiku

Kód projektu
ROZV/106/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na získání kompetencí u studujících speciální pedagogiku prezenční i kombinovanou formou v oblasti sociálních dovedností, a to formou výcviku sociálních dovedností. Okruhem osob budou v první řadě žáci se zrakovým postižením, dále bude okruh žáků rozšířen o žáky s tělesným postižením. Výstupem bude zpracování syllabů pro nový povinně volitelný předmět "Výcvik sociálních dovedností" a zpracování učebního textu na CD ROM.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.