Postoje společnosti k osobám s tělesným postižením

Kód projektu
MUNI/41/19-C/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Praxe ukazuje, že postoje společnosti k osobám s tělesným postižením se v naší zemí značně liší. Závažné rozdíly spatřujeme v postojích mladé generace a v postojích generace starší. Také předpokládáme, že se názorově budou lišit osoby s VŠ vzděláním a osoby s jiným druhem vzdělání. V dnešní době se stále hovoří o snahách o integraci osob se zdravotním, tedy i tělesným postižením do společnosti. Překážkou této integrace bývají i postoje některých občanů. Projekt si proto klade za cíl tyto postoje podrobně analyzovat a srovnat s postoji společnosti v zahraničí (Polsku, Finsku, na Maltě).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.