Postgraduální vzdělávání školních metodiků prevence

Kód projektu
K022/02-51
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt řeší postgraduální přípravu školních metodiků prevence v souladu s cíli dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2001-2004. Vzdělávací formou jsou internátní kurzy v rozsahu 64 výukových hodin. Obsahem kurzů jsou odborné přednášky z preventivní problematiky a praktické činnosti zaměřené na nácvik komunikativních metod, psychoterapeutických technik, aktivního sociálního učení, relaxačních metod, peer programů apod. Vyústěním přípravy je tvorba a obhajoba Minimálních preventivních programů pro konkrétní školu (školské zařízení).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.