Vyjadřovaní postoje a interakce v akademické angličtině začínajících autorů: srovnání českých a německých studentů (SINAE) (SINAE)

Kód projektu
MEB101015
Období řešení
1/2010 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Společným cílem projektu na obou stranách, tedy u českých i německých partnerů, je systematická kvalitativní a kvantitativní analýza jazykových rysů v psaném stylu českých a německých studentů.
Toto téma kombinuje teoretické přístupy ke kulturně a územně určenému diskurzu a praktické výhody pro studenty, kteří chtějí po ukončení studia pracovat v oblasti jazykových služeb.
Na základě Hylanda (2005) navrhujeme analyzovat anglickou akademickou prózu od nerodilých mluvčích jako produkt mající různý národnostní původ a reprezentující různé akademické oblasti (např. literaturu, lingvistiku, sociální vědy) (viz. Povolná, v tisku), přičemž hlavní důraz bude kladen na jazykové výrazy pro vyjádření subjektivního postoje, oslabování významu, intertextuality, adaptace a jiné rysy typické pro interakci mezi autorem a čtenářem.
Vzhledem k tomu, že neexistuje všeobecně používaná typologie charakteristických rysů akademické prózy, např. prostředků pro vyjádření subjektivního postoje, bude první fáze projektu (po dokončení kolekce dat) věnována konceptualizaci a kategorizaci lexikálně sémantických a pragmatických rysů, jejich evaluaci, exemplifikaci a možné distribuci v databázích projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.