Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů

Autoři

MUŽÍKOVÁ Leona

Rok publikování 2010
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace je příspěvkem k řešení výzkumného záměru s názvem Škola a zdraví pro 21. století. Publikace se opírá o výzkumy autorky v oblasti kurikula výchovy ke zdraví a přináší konkrétní podněty pro pedagogickou praxi. Úvodní kapitoly vymezují cíl publikace, definují základní pojmy a shrnují poznatky o výzkumu kurikula výchovy ke zdraví. Těžištěm publikace jsou výsledky výzkumu názorů ředitelů českých základních škol a názorů české veřejnosti na realizaci výchovy ke zdraví v základním vzdělávání. Významným podnětem pro pedagogickou praxi jsou kapitoly o modelování kurikula výchovy ke zdraví ve školních vzdělávacích programech a poznatky o výchově ke zdraví v zahraničí. V závěru publikace jsou formulovány podněty pro teorii, pro výzkum, pro školní praxi i pro českou společnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.