Les contenus grammaticaux de manuels pour les débutants dans le contexte scolaire en République tcheque et le Niveau A1 pour le français

Název česky Gramatický obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky ve vzdělávacím kontextu České republiky a úroveň A1 pro francouzštinu
Autoři

SUQUET Petra

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Parenté/s Actes de la XIVe École doctorale
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova The Grammatical Content of Textbooks; French as a Foreign Language; Level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages
Popis Tento článek se zabývá problémem výběru gramatického obsahu učebnice francouzského jazyka. Rada Evropy podporuje iniciativu tvorby deskriptorů Descriptions de niveaux de référence pour les langues nationales et régionales, vycházejících ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, ze zkušeností s předchozími referenčními nástroji a z výzkumů v oblasti výuky cizích jazyků. Tyto nástroje by měly pomoci definovat konkrétním způsobem vzdělávací obsah pro každý jazyk a jazykovou úroveň SERRJ, včetně obsahu učebnic jazyků. Cílem našeho výzkumu je ověřit, zda autoři současných učebnic francouzského jazyka používaných v České republice těží z těchto nástrojů a zda je obsah zkoumaných učebnic v souladu s vývojem morphosyntaktických struktur žáků na úrovni A1 SERRJ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.