Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Experimenty s textilem

Autoři

NOVÁK Petr SLÁDEK Petr SVOBODOVÁ Marta

Rok publikování 2009
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V rámci výzkumného projektu NPV II - 2E08026 - Metodika tvorby a využívání didaktických prostředků propagujících vědu,techniku a profesní kariéru byl vytvořen pilotní videopořad ukázek experimentů s textilem z oblasti fyzika, chemie. Součástí jsou i motivační ukázky. Pilotní videopořad byl testován a ověřován na žácích ZŠ s cílem nalézt optimální variantu.
Související projekty: