The Czech Public`s Opinions on Health Education in Primary Schools

Název česky Názory české veřejnosti na výchovu ke zdraví v základním školství
Autoři

MUŽÍKOVÁ Leona

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference School and Health 21 Topical Issues in Health Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova health education; family education; primary school; education
Popis Příspěvek seznamuje s názory občanů České republiky na výchovu ke zdraví v základním školství. Výsledky byly získány na základě reprezentativního sociologického výzkumu k problematice zdraví a zdravého způsobu života. Výzkum, do něhož se zapojila autorka příspěvku v rámci řešení výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století, byl realizován ve spolupráci s Lékařským informačním centrem a agenturou INRES. Výzkumu se zúčastnilo 1606 občanů České republiky ve věku nad 15 let. Soubor byl reprezentativní z hlediska věku, pohlaví a regionů České republiky. Výsledky pomohly identifikovat hlavní důvody nespokojenosti české populace s výchovou ke zdraví na základní škole. Dokumentují, že stěžejními důvody pro nespokojenost jsou rozsah výuky, obsah výuky a osobnost učitele. Získané poznatky poskytují řadu konkrétních podnětů pro zkvalitnění práce ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.