Zkoumání subjektivních teorií pomocí techniky strukturování koncept (SLT)

Logo poskytovatele
Autoři

JANÍK Tomáš

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická revue
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova subjective theory; diagnostics; structuring concepts technique; SLT; communicative validity
Popis Příspěvek je rozčleněn na tři části. V první části uvádí čtenáře do diskuse o významu a funkcích teorie v pedagogice. S odkazem na výzkumný program Subjektivní teorie, realizovaný v německy hovořící oblasti zhruba od 80. let 20. století, rozvíjí paralelu mezi tzv. objektivními a tzv. subjektivními teoriemi. V návaznosti na to je vymezen pojem subjektivní teorie. V druhé části příspěvku jsou nastíněny některé metodologické problémy zkoumání subjektivních teorií učitelů a je zde představena technika strukturování konceptů (STL: Struktur-Lege-Technik), jejíž pomocí lze tyto teorie diagnostikovat. Třetí část příspěvku přináší ukázku konkrétního použití této techniky při zkoumání subjektivních teorií rodičů k dilematu vést versus nechat růst (T. Litt).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.