Some notes on realization types of spatial and temporal adverbials with regard to their syntactic obligatoriness and semantic classification (based on conversational texts from LLC)

Název česky Několik poznámek k realizačnímu typu příslovečných určení místa a času s ohledem na jejich syntaktickou závažnost a sémantickou klasifikaci (založeno na konverzačních textech z Londýnsko-lundského korpusu)
Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 1999
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 25
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova conversational texts - spatial and temporal adverbials - syntactic obligatoriness - semantic classification - grammatical function - semantic role - realization type
Popis Příspěvek se zabývá analýzou příslovečných určení místa a času se zvláštním důrazem na jejich realizační typ, syntaktickou závažnost a sémantickou klasifikaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.