Závislost na informačních a komunikačních technologiích jako vážný zdravotní a sociální problém

Autoři

KACHLÍK Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník referátů 40. konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova information and communication technologies (ICT); informant; observation; case study; risk; interview; school; research; addiction; health
Popis Moderní informační a komunikační technologie (ICT) představují významný mezník ve vývoji postmoderní společnosti. Ulehčují a zjednodušují přístup k informacím, dovolují globální propojení světa internetovou sítí, přenos a zpracování různého druhu dat. ICT zasahují téměř do všech oborů lidské činnosti včetně vzdělávání a profesního uplatnění. Kromě výhod ICT existuje však i celá řada nevýhod a rizik, k nimž patří především krádež a zneužití informací v osobní i komerční sféře, ohrožení bezpečnosti státu i jednotlivce a potenciálně závislostní chování.Téměř každý člověk žijící v současné vyspělé společnosti nějakou formu ICT využívá - surfuje po internetu, komunikuje prostřednictvím e-mailu, pohybuje se v prostředí společenských sítí, objednává si zboží v e-shopu, chatuje, vyřizuje si platby on-line, vzdělává se pomocí e-learningu, poslouchá a sleduje multimediální vysílání, ukládá a stahuje data z cloudu apod. Dokáže-li osoba tyto aktivity omezit na dobu nezbytně nutnou, stanovit si mantinely a sebekontrolu, je vše v pořádku. ICT jí pomáhají, nezasahují negativně do osobního života, zaměstnání, mezilidských vztahů. Člověk věnuje manipulaci s ICT v zaměstnání jen vymezený časový úsek, umí efektivně využívat pracovní dobu i své osobní volno, aktivně se bavit i odpočívat. V případě, že ICT jedinci přestávají sloužit, ale začínají jej ovládat, již byla překročena únosná míra. Projevuje se trávením velkého množství času manipulaci s ICT, prokrastinací v soukromí i v zaměstnání, nemožností se od ICT odpoutat na delší dobu, nutkavou potřebou povrchní komunikace či hry, ztrátou kvalitních přátel, ignorováním povinností a vyšších zájmů, sociální deklasací. Dlouhodobý vliv nadužívání ICT a závislosti na nich nemá jen vážné psychické a sociální důsledky, ale vede též k poruchám potravního chování, zanedbávání pohybových návyků, osobní hygieny, k úniku z reálného do virtuálního světa, ztrátě finančních prostředků. Především děti a mládež jsou ve zvýšené míře ohroženy manipulací, kyberšikanou, slíděním, vystaveny manipulaci, podvodům a zneužívání. Je proto velmi důležité děti již od předškolního věku seznamovat s těmito úskalími a vést je ke zdravému způsobu života a rozumnému využití ICT. Potíže při nadužívání ICT jsou dokladovány v případových studiích 6 adolescentních informantů hospitalizovaných kvůli svým psychickým problémům. K výzkumnému šetření bylo využito pozorování, polostrukturovaného rozhovoru a analýzy odborné dokumentace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.