Patterns and Variation in English Language Discourse: 9th Brno Conference on Linguistics Studies in English

Název česky Struktury a variabilita v anglickém diskurzu: 9. brněnská konference lingvistických studií v angličtině
Autoři

HŮLKOVÁ Irena POVOLNÁ Renata VOGEL Radek

Rok publikování 2022
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Publikace je recenzovaným sborníkem z mezinárodní konference 9th Brno Conference on Linguistics Studies in English, která se uskutečnila 16.-17. září 2021. Jednotlivé texty spojuje téma struktury a variace ve specializovaných diskurzech (mediálním, akademickém, firemním, oblasti cestovního ruchu i vzdělávání), způsob efektivní interakce mezi autorem a adresátem a současné trendy vývoje daných diskurzů. Hlavními prizmaty pohledu jsou komparativní přístup zahrnující diskurzy v angličtině a dalším jazyce, kritická a korpusová analýza a identifikace pragmatických strategií a rétorických prostředků. Autoři textů jsou z České republiky, Itálie, Lucemburska, Srbska a Gruzie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.