Posilování měkkých dovedností u adolescentů vyžadujících soustavnou intenzívní individuální intervenci ve výchovných ústavech

Autoři

KOLKOVÁ Veronika

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek reflektuje celkový nástin výzkumu a jeho zaměření. Poukazuje na východiska, ze kterých čerpá, a porovnává česká i zahraniční výzkumná zjištění. Graficky znázorňuje jednotlivé fáze výzkumu, řeší metodologické otázky a následně podává přehled o dosavadním stavu výzkumného šetření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.