Stimulace percepčně-kognitivních a motorických funkcí a její vliv na vývoj dítěte mladšího školního věku jako prevence školního neúspěchu

Autoři

LOOSOVÁ Lucie

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Prezentace se věnuje tématu disertační práce, která má za cíl mj. vytvořit ucelený koncept cvičebních lekcí určených pro rozvoj percepčně-kognitivních a motorických funkcí nejen u žáků v riziku školního neúspěchu využitelných pro jedno pololetí v rámci předmětu tělesná výchova na prvním stupni základní školy. Tento koncept může pomoci pedagogům prvního stupně základní školy efektivně využít tělesnou výchovu k podpoře rozvoje žáka. Zaměření disertační práce má také za cíl motivovat žáky mladšího školního věku ke sportu či k pohybu obecně, podpořit zdravý životní styl a tím napomáhat k celkovému pocitu pohody žáků, tedy k tzv. well-beingu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.