Postoje pedagogů k problémovému/náročnému chování na základní škole

Autoři

FIALA Martin

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Tento příspěvek má za cíl představení mého výzkumu, který je součástí mé disertační práce. Práce I samotný výzkum je zaměřen na vnímání problémového chování žáků na základní škole. Výzkum se zaměřuje na rozbor zastávaných postojů pedagogů vůči problémovému chování. Metodologie mého výzkumu je založená na “interpretativní fenomenologické analýze” Sběr dat byl prováděn formou rozhovoru s pedagogy učících na základní škole.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.