Potřeby uživatelů návykových látek ve výkonu trestu odnětí svobody

Autoři

MORAVČÍKOVÁ Hana

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Výzkum disertační práce se zabývá potřebami uživatelů návykových látek ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem projektu je zmapovat tyto potřeby a jejich proměnu po nástupu do vězení současně se změnami v uživatelově prožívání své SUD (substance use disorder). Design výzkumu je smíšený s využitím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a následným dotazníkovým šetřením. Metody vychází z Maslowovy hierarchie potřeb a diagnostických kritérií SUD dle Diagnostického a statistického manuálu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.