Využití Microsoft 365 technologií při výuce ekonomických předmětů na střední odborné škole

Autoři

ZELNÍČKOVÁ Helena VOREL David MARINIČ Peter

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Technology and Information Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Odkaz na článek
Doi http://dx.doi.org/10.5507/jtie.2022.004
Klíčová slova cloud service; education; secondary vocational school; pupil; teacher
Popis Příspěvek řeší problematiku využití cloudové služby Microsoft 365 v rámci distanční výuky ekonomických předmětů na střední odborné škole. Distanční výuka přináší do škol nový pohled na vzdělávání žáků. Vzhledem k plošnému distančnímu vzdělávání v České republice musí učitelé hledat způsoby naplnění vzdělávacích cílů, v rámci dostupných materiální výukových prostředků. Učitelé se tak naučili efektivně používat široké spektrum vzdělávacích softwarů či cloudové služby umožňující nejen komunikaci s žáky a jejich rodiči, ale i různé formy didaktických metod práce. Školami je často využíváno cloudové služby Microsoft 365. Pro kvalitní výuku je však nutné přizpůsobit celý výukový materiál, se kterým žáci i učitel na internetu pracují. Je také nutné zohlednit technologickou vybavenost všech žáků. Hlavním cílem příspěvku je popsat konkrétní praktické využití cloudových služeb Microsoft 365 při výuce v ekonomických předmětech vybrané střední odborné školy. Uvedená jsou i konkrétní doporučení pro pedagogickou praxi s programem Microsoft 365, s možným přesahem využití v ostatních odborných předmětech vyučovaných na středních odborných školách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.