Sumář dobré praxe - sdílení praxe v inkluzi

Logo poskytovatele
Autoři

KISSOVÁ Lenka SLEZÁKOVÁ Katarína DLOUHÁ Dana FELCMANOVÁ Lenka MAVROGIANNOPOULOU LAPŠANSKÁ Veronika GAJZLEROVÁ Lenka VRUBEL Martin

Rok publikování 2021
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Inkluzivní škola usiluje o co největší zapojení všech aktérů a aktérek do života školy. Vedení, učitelský sbor, asistentský a poradenský personál, žáci, žákyně, jejich rodiče a pečovatelé – ti všichni jsou vnímáni jako důležití partneři ve vzdělávání a výchově. Základem tohoto komplexního partnerství je vzájemná důvěra a přesvědčení o společném cíli – maximálním rozvoji vzdělávacího potenciálu a osobnosti každého jednotlivého žáka a žákyně. Vzájemnou důvěru a sladění se na společných cílech je třeba systematicky budovat. Budování vztahů a zavádění opatření, které by směřovaly k vytváření pozitivních vazeb a prostředí není jednoduché. Počáteční ostych, nedůvěra či obavy jsou přirozenou reakcí, kterou lze systematickým úsilím pracovníků a pracovnic školy překonat či alespoň zmírnit. V Sumáři inkluzivního vzdělávání vycházíme z praxe škol v České republice. Snažíme se vám v něm zprostředkovat jejich zkušenosti, výzvy, které před nimi stály, a způsoby, jakými se s nimi poprali. Sdíleli s námi dobrou praxi, zajímavé nápady, tipy na konkrétní aktivity, mluvili o tom, co se jim osvědčilo a v čem jim opatření přišla podstatná. V Sumáři se vám snažíme představit: tuto dobrou praxi, co můžete ve škole dělat a jak, co si při tom dát pozor, na co naopak nezapomenout. Škola, které se podaří vybudovat pozitivní klima školy, poskytuje pozitivní a příjemné prostředí, v němž se všichni aktéři a aktérky cítí dobře a mají sami zájem podílet se na životě školy. Tato publikace byla realizována v rámci projektu „BeIN – Bariéry v inkluzi a jejich překonávání – implementace v prostředí českých základních škol“ za finanční podpory Technologické agentury České republiky v programu ÉTA (kód projektu TL02000064). Projekt je realizovaný na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.