Dopady pandemie covid-19 na výuku v primární škole: přehled užitých metodologií a získaných poznatků v diplomových pracích studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF MU

Autoři

NAJVAR Petr HAVEL Jiří HORČIČKA Tomáš VYSTRČILOVÁ Petra NAJVAROVÁ Veronika RODOVÁ Veronika

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek podává přehled o metodologiích a nálezech úplného vzorku diplomových prací věnovaných tématu pandemie nemoci covid-19 a jejího dopadu na vzdělávání na primárním stupni obhájených v kalendářních letech 2020, 2021 a 2022 studujícími v oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě MU. Analýza se zaměřuje na formulaci cílů, zvolené metody, způsob konstrukce vzorku a výsledky 16 diplomových prací. Diskutována je specifická povaha diplomových prací jako badatelských aktivit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.