Pupil diversity in teacher preparation curriculum

Logo poskytovatele
Autoři

KRATOCHVÍLOVÁ Jana LOJDOVÁ Kateřina VLČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Perspectives in Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.ufs.ac.za/index.php/pie/article/view/5647/4438
Doi http://dx.doi.org/10.18820/2519593X/pie.v40.i2.13
Klíčová slova content analysis; planned curriculum; pupil diversity; student teachers
Popis Tato studie se zaměřuje na pojetí žákovské diverzity v plánovaném kurikulu učitelské profesní přípravy. Profesní příprava učitelů ovlivňuje znalosti, dovednosti a postoje studentů učitelství vztahující se k žákovské diverzitě (Akiba, 2011); většina výzkumných studií však využívá kvantitativní výzkum zaměřený na plánované kurikulum nebo výstupy z učení. Abychom odhalili, jak je diverzita žáků implementována v plánovaných osnovách vybraných programů vzdělávání učitelů, zvolili jsme kvalitativní přístup. Na základě obsahové analýzy sylabů a koncepčních dokumentů z programů přípravy učitelů na vybrané pedagogické fakultě jsou popsány dva koncepční přístupy k diverzitě v rámci kurikula, jeden explicitní a jeden implicitní. Tyto pojmy lze dále interpretovat ve vztahu k ideové, obsahové a metodologické dimenzi kurikula.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.