The Effect of Pragmatics Instruction on the Development of English Students’ Writing Skills : Methodology of Dissertation Research in the Context of Previous Research

Název česky Vliv výuky pragmatiky na rozvoj písemných dovedností u studentů angličtiny : metodologie disertačního výzkumu v kontextu předchozího výzkumu
Autoři

VOLDÁNOVÁ Žaneta

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Prezentace popsala metodologii disertačního výzkumu, jehož hlavním cílem je zjistit, jaký je vliv zapojení explicitní výuky různých konceptů z pragmatiky (např. zdvořilost, formálnost, explicitnost a implicitnost) do výuky studentů angličtiny jako cizího jazyka s cílem rozvinout jejich písemné dovednosti, obzvláště jejich schopnosti zohlednit adresáta a mimojazykový kontext při psaní vlastních textů. Zvolená výzkumná metoda je kvazi-experiment a respondenti jsou studenti vysoké školy, konkrétně oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Prezentace také představila několik souvisejících výzkumných studií, které mají pro disertaci význam z hlediska metodologie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.