The Predicators of Students Willingness to Communicate in Foreign Languages: State-of-the-Art Review

Logo poskytovatele
Název česky Predikátory ochoty studentů komunikovat v cizích jazycích: přehledová studie
Autoři

JELÍNKOVÁ Jaroslava

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj EduPort - Education Support
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://eduport.pf.ujep.cz/artkey/edp-202201-0003_the-predicators-of-students-willingness-to-communicate-in-foreign-languages-state-of-the-art-review.php
Doi http://dx.doi.org/10.21062/edp.2022.004
Klíčová slova willingness to communicate; foreign language; teaching; situational variables; individual characteristics
Popis Pojem ochota komunikovat ve třídě popisuje připravenost studentů vstoupit do cizojazyčné komunikace v určitou dobu s konkrétní osobou v určitou situaci a ovlivněnou dalšími proměnnými. Tato přehledová studie se zabývá výsledky jedenácti vybraných studií v období 1999-2018, které byly vybrány na základě počítačového vyhledávání v databázi Web of Science a Scopus. Vybrané studie se zaměřují na vztah mezi ochotou studentů komunikovat a (a) kontextem a (b) jednotlivými proměnnými, jako je úzkost z cizího jazyka a motivace. Studie popisuje vzorky, nástroje a výsledky každé studie. Na základě této přehledové studie lze předpokládat, že motivace studenta hraje významnější roli, pokud jde o ochotu komunikovat, než úzkost z cizího jazyka. V článku se autorka pokouší odpovědět na otázku, zda strach z komunikace v cizím jazyce, významněji ovlivňuje ochotu studentů komunikovat než motivace studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.