Psychosociální charakteristiky žáků s dvojí výjimečností v kombinaci nadání a specifických poruch učení

Autoři

BARANOVÁ Petra

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předkládaný příspěvek prezentuje výsledky realizované přehledové studie zabývající se psychosociálními charakteristikami žáků s dvojí výjimečností v kombinaci vysokého kognitivního nadání a specifických poruch učení na mezinárodní úrovni. Z výsledku přehledové studie vyplývá, že žáci s dvojí výjimečností ve zmíněné kombinaci disponují specifickým psychosociálním profilem, který je ovlivněn kombinací charakteristik vyplývajících z nadání a charakteristik vyplývajících ze specifických poruch učení. Tyto charakteristiky jsme sledovali v rámci sedmi oblastí, kterými jsou osobnostní charakteristiky, interpersonální vztahy, motivace, sebepojetí, emoční prožívání, externalizované problémy a pracovní charakteristiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.