Induktivní postupy a experimentování v matematice

Autoři

BERÁNEK Jaroslav

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovace metod, obsahu a forem vyučování matematice na 1. stupni základní školy a s tím spojenému zkvalitňování vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na 1. stupni ZŠ. Příspěvek je věnován využití induktivního postupu a experimentování při řešení matematických úloh a problémů. V textu je uvedena řada příkladů, při jejichž řešení jsou tyto metody využity ke stanovení hypotéz, včetně jejich důkazů matematickou indukcí. Uvedené příklady lze využít při přípravě budoucích učitelů matematiky na 1. stupni základní školy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.