Občanské vzdělávání v ČR ve světle Strategie vzdělávací politiky 2030+

Autoři

ŠTĚRBA Radim

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek přibližuje postavení občanského vzdělávání v rámci aktuálního vládního dokumentu pro vzdělávání Strategii vzdělávací politiky 2030+, který koncipuje rozvoj českého školství v příštích deseti letech. V této souvislosti upozorňuje na některé z jeho problematických bodů zahrnující tendenci k nadměrným obsahovým redukcím spojenou s upozaďováním znalostí. Tyto obsahové redukce mohou ohrozit žádoucí rozvoj klíčových dovedností, například požadovaného kritického myšlení, které mají vést k utváření odpovědného občana podílejícího se na životě v demokratické společnosti. Jako možnou cestu, zohledňující zmíněná rizika, nabízí model kompetencí pro odpovědné občanství, který vychází z rakouského oborově kompetenčního modelu. Tento model, jehož východiskem jsou příslušné oborové znalosti, by mohl vhodně doplnit dosavadní systém založený na rozvoji klíčových kompetencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.