Jazyková diverzita ve školách: zkoumání jazykové krajiny na mnohojazyčných školách

Autoři

VELIČKOVÁ Jana JANÍK Miroslav

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Jazyková diverzita na českých školách v posledních desetiletích vzrostla a stala se novou každodenní realitou. Stále však chybí výzkumy, které by zkoumaly žité zkušenosti se zvládáním mnohojazyčnosti na školách. V naší studii zkoumáme školy jako mnohojazyčné sociální prostory, ve kterých je viditelná volba jazyka. Studii situujeme do kontextu jazykové politiky bottom-up. V úvodu vysvětlíme základní teoretické koncepty jako mnohojazyčnost a sociální prostor (social space). Abychom prozkoumali školy jako mnohojazyčný sociální prostor, byly analyzovány a interpretovány jazykové krajiny škol (tzv. schoolscaping), při-čemž důraz je kladen na (1) zobrazené jazyky; (2) autorství: „top-down“ nebo „bottom-up“ a (3) umístění objektu. Data reprezentující jazykové krajiny škol jsou doplněna rozhovory s řediteli škol, kteří jsou odpovědní za rozhodnutí o volbě jazyka ve školách. Šetření probíhalo ve čtyřech základních školách, které se v každodenním životě setkávají s mnohojazyčností a jazykovou rozmanitostí. Výsledky ukazují, že navzdory vícejazyčné realitě a podpoře mnohojazyčnosti je ve školách přítomna jednojazyčná norma. Výsledky jsou relevantní nejen pro zkoumání jazyků ve školách, ale také odhalují možné způsoby, jak se vyrovnat s jazykovou rozmanitostí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.