Současná témata ve výzkumu a výuce interkulturní komunikační kompetence ve světě

Autoři

ZERZOVÁ Jana

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Cílem příspěvku spadajícího do oblasti sekundárního výzkumu bylo představit hlavní témata současného pedagogického výzkumu v oblasti rozvoje interkulturní komunikační kompetence (ICC), přičemž zvláštní pozornost byla věnována studiím z let 2010–2021, a to obzvláště těm, které přinášejí témata dosud zanedbávaná ve výzkumu v České republice. Po úvodní rešerši bylo z původních 437 zdrojů (z nichž bylo 92 akademických článků) 382 vyřazeno z důvodu replikace nebo reprodukce předchozích znalostí nebo odlišnému výzkumnému kontextu (např. oblasti podnikání). Ze zbylých 55 zdrojů bylo ve druhém čtení ze stejných důvodů vyřazeno dalších 32 studií. Výsledný zkoumaný soubor pak tvořilo 32 studií. Příspěvek byl zaměřen na hlavní výzkumná témata, která se ve studiích objevila a která se dají rozdělit do dvou kategorií: studie zabývající se rekonceptualizací ICC a konceptu tzv. interkulturního mluvčího a jeho role a studie zabývající se rekonceptualizací ICC v kontextu moderních technologií a tzv. third-space culture.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.