Professionelle Wahrnehmung von künftigen DaF-Lehrer/innen und ihre Entwicklung mittels DaF-VideoWeb

Název česky Profesní vidění budoucích učitelů němčiny a jejich rozvoj pomocí DaF-VideoWeb
Autoři

JANÍK Miroslav

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na rozvoj profesního vidění budoucích učitelů němčiny pomocí online výukové platformy DaF-VideoWeb. V teoretické části našeho příspěvku jsme se zabývali konceptem profesního vidění. V empirické části našeho příspěvku jsme představili výzkumné otázky: (1) Jak se obsahově liší komentáře studentů před a po DaF-VideoWebu? (2) Jaký je rozdíl v obsahu komentářů studentů při strukturovaném a nestrukturovaném sledování videa na DaF-VideoWebu? Aby bylo možné odpovědět na výzkumné otázky, realizovali jsme se následující analytické kroky: V prvním kroku jsme komentáře studentů rozčlenili do jednotlivých analytických jednotek a ve druhém kroku kódovali podle předem stanoveného kategoriálního systému. Výsledky ukazují, že na konci DaF-VideoWeb mají studenti tendenci poskytovat kratší, avšak výstižnější komentáře. V řešených tématech bylo možné zaznamenat určité změny, což svědčí o rozvoji selektivního vnímání studentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.